Naslovna     Cjenik     Uvjeti     Plaćanja     Kontakt     Vrijeme

 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILIMA

 

1. CIJENA NAJMA PLOVILA
Cijena najma obuhvaća korištenje plovila opremljenog charter opremom navedenoj u inventarnoj listi. U cijenu najma nisu uključene lučke i ostale takse kao ni gorivo.
 

2. UVJETI PLAĆANJA
Unajmljeno plovilo s pripadajućom opremom se može preuzeti od najmodavca samo ukoliko je najam plovila u cijelosti plaćen. Prva uplata (50% od iznosa najma) mora biti izvršena najkasnije tjedan dana od dana potvrde rezervacije a finalna uplata (preostalih 50% od iznosa najma) mora biti izvršena najkasnije 4 tjedna prije početka najma.
 

3. UVJETI STORNA
Ukoliko unajmitelj iz bilo kojeg razloga odustane od najma, može uz prethodni dogovor s najmodavcem pronaći treću osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko unajmitelj ne pronađe zamjenu, najmodavac naplaćuje storno troškove od akontacije i to:
· 100 % najamnine za storno unutar mjesec dana prije početka najma;
· 50 % najamnine za storno unutar 2 mjeseca prije početka najma;
· 25 % najamnine za storno unutar 3 mjeseca prije početka najma.
 

4. PRIMOPREDAJA PLOVILA
Najmodavac će predati potpuno opremljeno plovilo u ugovoreno vrijeme (od 17.00 do 20.00 sati) na ugovorenom mjestu, s punim rezervoarom goriva i u ispravnom stanju te očekuje od najmoprimca da vrati plovilo u istom stanju. Ukoliko najmodavac iz bilo kojeg razloga ne može predati rezervirano plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, dužan je osigurati drugo plovilo, najmanje istog tipa. Ukoliko to nije moguće, dužan je unajmitelju ponuditi slijedeće:
· najmodavac snosi dnevne troškove za vrijeme čekanja najmoprimca;
· najmodavac osigurava adekvatan smještaj unajmitelju za vrijeme čekanja;
· nakon 24 sata bezuspješnog čekanja unajmitelj može odustati od najma plovila i potraživati cijelokupan iznos.
Prilikom primopredaje plovila unajmitelj je dužan pažljivo provjeriti stanje plovila i opreme po inventarnoj listi. Eventualni prigovori se podnose prije početka putovanja a nedostaci na plovilu ili opremi koji nisu uočeni prilikom primopredaje plovila kao i kvarovi koji se mogu dogoditi, ne daju unajmitelju pravo na umanjenje najamnine. Ukoliko daljnja plovidba nije moguća iz bilo kojeg razloga, tj. ukoliko unajmitelj nije u mogućnosti vratiti plovilo na ugovoreno mjesto, u ugovoreno vrijeme, unajmitelj je dužan obavijestiti voditelja baze kako bi dobio upute. U slučaju kašnjenja zbog slabog vremena, unajmitelj će snositi sve troškove najmodavca koji su proizašli iz istog. Zbog navedenog savjetujemo pažljivo planiranje plovidbe i povratka u matičnu luku u večernjim satima, dan prije predaje plovila.
 

5. KAUCIJA
Kod primopredaje plovila polaže se kaucija, u skladu s važećim cjenikom, koja se vraća unajmitelju u cijelosti prilikom povratka neoštećenog plovila u ugovorenom roku. Kaucija se polaže i u slučaju najma plovila sa skiperom. U slučaju štete plovila i/ili gubitka jednog ili više dijelova, unajmitelj snosi troškove do iznosa kaucije.
 

6. OSIGURANJE
Plovilo je osigurano za štete počinjene trećim osobama (obvezno osiguranje) i kasko osiguranjem u skladu vrijednosti plovila. U slučaju da za vrijeme plovidbe dođe do bilo kakvog kvara ili oštećenja unajmitelj ni u kojem slučaju ne smije organizirati popravak istog bez odobrenja ili uputstva voditelja baze. U slučaju veće štete, kao i za slučaj oštećenja drugih plovila, unajmitelj je dužan o svemu obavijestiti voditelja baze te prijaviti štetu nadležnoj ispostavi Lučke kapetanije. Ukoliko unajmitelj ne ispuni sve gore navedene radnje, snositi će sve troškove za nastalu štetu.
Osiguranje ne pokriva štetu na jedrima stoga unajmitelj snosi troškove istog. To se odnosi i na štete na motoru uzrokovane radi pomanjkanja ulja. Unajmitelj je dužan svakodnevno kontrolirati stanje ulja. Osobne stvari i osobe na plovilu nisu osigurani stoga preporučamo da unajmitelj kupi zasebno osiguranje.
 

7. OBVEZE UNAJMITELJA
Unajmitelj se obvezuje ploviti u granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske, a za svako odstupanje od toga je potrebno posebno odobrenje. Unajmitelju nije dozvoljeno davanje plovila u podnajam ili prepuštanje plovila trećoj osobi; ukrcaj više osoba nego što je u popisu putnika (crew lista); plovidba noću u slučaju nesigurnog vremena; kršenje javnih pravila, odredbi i zakona. Unajmitelj u potpunosti odgovara za sve posljedice uzrokovane kršenjem navedenih propisa. Unajmitelj, odnosno voditelj plovila izjavljuje da raspolaže pomorskim vještinama te da posjeduje potrebnu dozvolu za upravljanje plovilom kao i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu (koje mora predočiti prilikom primopredaje plovila) a ishodovane od strane državnih institucija. U slučaju da unajmitelj dovodi psa na plovilo dužan je prethodno obavijestiti najmodavca o tome te platiti dodatnih 50% od iznosa Transit loga prilikom ukrcaja.
 

8. POVRATAK PLOVILA
Unajmitelj je dužan vratiti plovilo u skladu s općim uvjetima najma, s punim rezervoarom goriva te kompletnom opremom sukladno inventarnoj listi. Unajmitelj je dužan vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme. Raspored plovidbe mora biti isplaniran tako da plovilo stigne u matičnu luku neovisno o vremenskim prilikama. U slučaju zakašnjelog povratka unajmitelj je dužan obavijestiti najmodavca te za svaki zakašnjeli sat snosi troškove u visini 2% od tjednog najma plovila. Najmodavac nije odgovoran za osobne stvari unajmitelja i/ili posade zaboravljene/ostavljene na plovilu.
 

9. PRITUŽBE
Uvažavaju se samo pisane i obostrano potpisane pritužbe, bilo prilikom primopredaje plovila ili po povratku plovila.
 

10. ARBITRAŽA
Za sve eventualne sporove, nerješive mirnim putem, nadležan je Sud u Zadru.
Zadar, siječanj 2013